top of page

Общи условия

Тези общи условия се прилагат за услугите, предоставяни от English Lab LLC (наричани „Ние“ или „Наши“), намиращи се на 30 N. Gould St. Ste. R, Sheridan Wy. 82801 и American English Lab Sp.zo.o., намиращи се на ул. Закопянска 56, локал 20 / № 4, Краков, Полша, 30-418 с НИП: 6793263044. English Lab LLC и American English Lab Sp.zo.o. ще се наричат „Ние“, „Нас“ или „Наши“.

Можете да се свържете с нас на admin@englishlab.online.

Моля, прочетете внимателно тези общи условия преди да попълните формуляра и да се регистрирате.

Общи условия

Дефиниции

Кандидати - студентът или родителят/настойникът. Кандидатът трябва да е на 18 години или по-възрастен. Ако кандидатът е по-млад от 18 години, той трябва да има законното право да сключва договори и да има правните документи, които да го удостоверяват.

Студент - Всяко лице, което посещава уроци, участва в разговорни клубове или използва някои от нашите онлайн или присъствени услуги.

Приемане на условията

Предполага се, че кандидатите са прочели, съгласили се и приели тези общи условия.

Предполага се, че кандидатите са прочели и съгласили се с политиката за поверителност на нашия уебсайт.

За кандидатите под осемнадесет години регистрацията трябва да бъде извършена от родител или настойник.

Кандидатите потвърждават, че имат достъп до интернет на компютър (препоръчителна скорост на интернет връзката минимум 0,5 Mbps), уебкамера за използване при седмични онлайн уроци на живо и компютърна слушалка (микрофон и високоговорители), за да могат да преминат курса.

Кандидатите са отговорни за своето оборудване и софтуер, за да могат да преминат курса или да участват в каквато и да е онлайн дейност.

Регистрация и акаунти на кандидатите

Кандидатите се очаква да проверят отново личните си данни за всякакви несъответствия в потвърждението на регистрацията.

Регистрацията и членството са отворени за всички физически лица, които имат интерес към изучаването на английски език.

Регистрацията се извършва чрез специален онлайн формуляр на уебсайта.

Всеки кандидат може да се регистрира само веднъж.

За да използвате определени функции на услугата, кандидатите ще трябва да създадат акаунт, което може да изисква от тях да изберат потребителско име и парола.

Кандидатите ще бъдат отговорни за конфиденциалността и използването на своето потребителско име и парола и се съгласяват да не прехвърлят или препродават своето използване или достъп до трети страни.

КАНДИДАТИТЕ СА ИЗЦЯЛО ОТГОВОРНИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТТА НА СВОЕТО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА И ЗА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРЕЗ ТЕХНИЯ АКАУНТ.

КАНДИДАТИТЕ НИКОГА НЕ МОГАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ АКАУНТ НА ДРУГ ЧЛЕН БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ.

Входовете, учебните материали и достъпът до онлайн класовете на живо, предоставени на кандидатите, ще бъдат само за тяхно използване.

Кандидатите се съгласяват да не разпространяват същите на други лица или да възпроизвеждат каквито и да било учебни материали, под каквато и да е форма или начин.

Строго се забранява предоставянето на акаунти на трети страни и разкриването на данни за достъп на трети страни.

Услуги

Ние извършваме онлайн обучение по английски език („Услуги“) чрез GoogleMeet, Ayotree (или други платформи, при необходимост).

Кандидатите могат да получат услугите и да се запишат за курса само след като бъде подписан Договорът за услуги.

Специфични за уроците услуги

Ние се съгласяваме да извършваме онлайн обучение по английски език („Услуги“) чрез GoogleMeet (или други платформи, при необходимост).

Уроците могат също да се провеждат лично.

Отговорна страна

Отговорната страна е лицето, което е попълнило заявлението за ученик/родител и е определено в раздел I.A.1.

Отговорната страна е отговорна за плащанията и спазването на тези общи условия за себе си или ученика, ако ученикът е малолетен/непълнолетен.

Условия

Онлайн уроци на живо:

Графикът на учениците ще бъде съгласуван между нас и кандидата преди започването на уроците и ще бъде планиран чрез нашата платформа.

Уроците се базират и се плащат по модел на абонамент (по същия начин като членство във фитнес зала или друг вид абонамент).

Самостоятелни уроци:

Всички уроци се провеждат според удобството и избора на времето от ученика.

Пробен урок

Първият урок на ученика е платен пробен урок. Ако ученикът иска да продължи и да има допълнителни уроци, той ще получи фактура за членството на четири седмици. Няма възстановяване на платените средства.

Срок на договора

Този договор е в сила за период от 4 (четири) седмици („Срок“). Ако този договор е за курс уроци, той ще приключи в края на курса. Ако този договор е за некурс уроци, той автоматично се подновява за допълнителен срок.

Ако ученикът иска да прекрати този договор и уроците, трябва да ни уведоми поне 1 (една) седмица преди датата на подновяване. Ако не го направи, той ще бъде отговорен за допълнителното подновяване.

Пропуснати уроци от вас

Ученикът има право да пропусне 1 урок на всеки 12, който няма да бъде таксуван.

Ученикът трябва да даде предизвестие от 24 часа, че ще пропусне урока. Ако не даде предизвестие или предизвестието е по-малко от 24 часа преди урока (освен при форсмажорни обстоятелства), урокът ще се счита за проведен и ще бъде таксуван. Всички допълнителни пропуснати уроци ще се считат за завършени и ще бъдат таксувани.

Пропуснати уроци от учителя

Учителят ще уведоми ученика за необходимостта от отсъствие възможно най-скоро.

Ученикът ще има възможност да избере заместник-учител, ако има такъв, да пренасрочи урока, ако бъде намерено подходящо време за него и учителя, или пропуснатият урок да не се брои.

Закъснение за урок

Ако ученикът закъснее за урока и НЕ уведоми учителя, учителят ще чака 10 минути. Ако ученикът закъснее повече от 10 минути, учителят ще отмени остатъка от урока и урокът ще се счита за завършен и ученикът ще бъде таксуван за този урок.

Ако ученикът ще закъснее за урока и уведоми учителя, учителят ще чака ученика да пристигне. Ученикът ще завърши остатъка от времето и урокът ще бъде завършен. Няма възстановяване или компенсация за времето, в което сте закъснели.

Пренасрочване на уроци

Времето за урока на ученика се съгласува от двете страни. Ако ученикът има нужда да пренасрочи урока, той може да разгов

bottom of page